e-teacher | Е-Преподавател

Уеб портал Е-Преподавател е част от Интегрираната информационна система на НБУ.
Съдържа информация за учебния процес и подпомага академичната дейност на преподавателите.
img1 img2 img3 img4