ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информираме Ви, че Нов български университет е регистриран като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика за поверителност и защита на личните данни, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни. НБУ поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Употреба на бисквитки в уебсайта на НБУ и свързаните уебстраници

(1) Уебсайтът на НБУ може да използва „Бисквитки“ (cookies).

(2) Бисквитките са малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър на ползвателя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на уебсайта.

(3) Уебсайтът на НБУ може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на сайта към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет.

(4) НБУ може да използва следните видове „бисквитки“:

  • Сесийни „бисквитки“ - временни файлове с „бисквитки“, които се изтриват, когато браузърът бъде затворен. Когато бъде рестартиран браузъра и потребителят се върне към уебсайта, който е създал тази „бисквитка“, уебсайтът ще третира потребителя като нов посетител.
  • Постоянни „бисквитки“ - остават в браузъра, докато не бъдат изтрити ръчно или докато потребителският браузър не ги изтрие въз основа на периода на продължителност, зададен в "бисквитката". Тези „бисквитки“ разпознават потребителя като завръщащ се посетител.
  • Необходими „бисквитки" – бисквитки, необходими за функционирането на уебсайта на НБУ, даващи възможност за придвижване на потребителя из сайта и за използване на неговите функции.
  • „Бисквитки“, които изпращат информация към НБУ – бисквитки, които могат да бъдат прочетени само от официалния уебсайт на НБУ, познати като „бисквитки“ на "Първа страна”. Бисквитки биват поставяни и на реклами на НБУ, публикувани на други уебсайтове, собственост на трети лица (например Facebook). НБУ получава информация чрез тези „бисквитки“, когато потребител щракне върху рекламата или взаимодейства по друг начин с нея. НБУ може да използва информацията, получена от тези „бисквитки“, за да предложи реклама, която е подходяща и представлява интерес за потребителя.
  • „Бисквитки“, които изпращат информация към други компании - бисквитки, които са поставени на сайта на НБУ от партньори (например Facebook или рекламодатели). Те могат да използват данните, събрани от тези „бисквитки“ за анонимно насочена реклама към потребителя, включително и на други уебсайтове, въз основа на потребителско посещение на сайта на НБУ. Например, ако бъде използвана социална апликация (напр. иконата на Facebook) на сайта на НБУ, тя ще запише потребителското „споделяне“ или „харесване“, а Facebook (като лице, поставило „бисквитката“) ще събере данните.

(5) Браузърите, с които се отваря уебсайта на НБУ, позволяват изтриване на всички "бисквитки" по всяко време. За да бъде направено това, всеки потребител може да се обърне към помощните функции на съответния браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уебсайта на НБУ вече да не бъдат достъпни за потребителя.

e-teacher | Е-Преподавател

Уеб портал Е-Преподавател е част от Интегрираната информационна система на НБУ.
Съдържа информация за учебния процес и подпомага академичната дейност на преподавателите.
img1 img2 img3 img4